• denneerlaten_2.jpg
 • 2013-07-14_122607.jpg
 • 253299_184964041659345_1813769913_n.jpg
 • 10312545_468868483247880_8775638713555544750_n.jpg
 • 10295724_468870373247691_8717943175301574676_n.jpg

Restauraties

Deze website van de Jonkheid is één van de weinige moderne bezittingen van de vereniging. Andere bezittingen zijn veelal ouder en waardevol en dienen gerepareerd en gerestaureerd te worden om bruikbaar te blijven in deze tijd. Zo heeft de Jonkheid de afgelopen jaren vele grote reparaties en restauraties uitgevoerd om de continuïteit van traditionele activiteiten te waarborgen. Denk aan:

 • dennekar (remblokken, wielen)
 • vlaggen
 • nuuj sjtiepe
 • kleren voor processie
 • kerststal verven
 • kamers
 • wc-wagen
 • etc...

Voor de dennekar en de kamers zijn aparte links op deze site gemaakt. Andere grote reparaties zijn uitgevoerd in het kader van de broonk, in samenspraak met het kerkbestuur. Onderstaande tekst beschrijft de totstandkoming van deze reparaties c.q. restauraties.

Restauratie processie-onderdelen

Toen het Jonkheidbestuur in 1987 bezig was met het aankleden van de processiebeelden vroegen enkele nieuwe bestuursleden waar de kleren van de Heilige Anna waren.

Zij kregen als antwoord dat zij maar aangekleed moest worden met wat er te vinden was. Met wat kunstgrepen werd het beeld toen voorzien van kleren, maar meteen is toen besloten dat de kerkzolder maar eens opgeruimd moest worden om te kijken of die kleren misschien nog ergens in een doos onder de rommel lagen.

Na de kermis werd toen door het Jonkheidbestuur de zolder boven de sacristie aangepakt en helemaal leeg gemaakt. Er lag zoveel troep en stro, binnengebracht door vogels, dat er de volgende dag tien zakken vuil voor de kerkdeur stonden, die bestemd waren voor de vuilniswagen. Toen de zolder helemaal schoon was, werd deze behandeld tegen de houtworm en werden de openingen tussen muur en dak dicht gemaakt met isolatie materiaal.

Daarna werd alles wat nog bruikbaar was schoongemaakt en netjes terug gelegd. Bij het schoonmaken kwamen allerhande verloren gewaande voorwerpen tevoorschijn, maar de kleren van de Heilige Anna werden niet gevonden. Omdat de kleren van het beeld van Onze Lieve Vrouw ook in een slechte staat verkeerden, werd besloten om voor de twee beelden nieuwe kleren te laten maken. Dit monnikenwerk werd uitgevoerd door Mevr. Mien Scheepers-Creusen en Mevr Tineke Mans-van Gerven. Menig vrij uurtje hebben zij hiervoor opgeofferd en zij hebben al hun kleermakerstalent aangewend. Maar het resultaat mag dan ook gezien worden.

Bij een grondige inspectie van de beelden vond het bestuur dat deze eveneens opgeknapt moesten worden. Dhr Ton Scheepers bood spontaan zijn diensten aan en restaureerde beide beelden op vakkundige wijze.

vlnr: T.Scheepers, M.Scheepers-Creusen, T.Mans-van Gerven

Bij het opruimen van de kerkzolders werd overigens ook nog de godslamp gevonden. Na overleg met het kerkbestuur is de godslamp geheel gerestaureerd, eveneens door de heer Ton Scheepers, en nadat ze weer op haar oude plaats in de kerk is opgehangen kan iedereen weer genieten van dit prachtige ornament.

Bij deze beelden bleef het niet. Ook andere processie-onderdelen kwamen aan de beurt, waaronder het beeld van de St. Sebastianus, het beeld van de St. Lambertus en de vlag van Onze Lieve Vrouw. Ook de verenigingsvlag van de Jonkheid was aan onderhoud toe.

Lopende werkzaamheden

Na de omvangrijke restauratie in de jaren 80 was het werk nog niet klaar. Elk jaar, bij het opzetten en afbreken van alle processiestukken komt weer het een en ander naar voren dat hersteld moet worden. Denk aan het loslaten van ornamenten of het bijwerken van kleren.

In 2021 vonden wederom enkele grote werkzaamheden plaats. De godslamp was bij regulier onderhoud naar beneden gevallen en zwaar beschadigd. Na een initiële inspectie van het bestuur vonden we Rudy en Frank Lemlijn bereid om alle koperwerk in de goede vorm terug te buigen en bij te werken. Daarnaast was ook de Lambertusvlag dringend aan vervanging toe. Het doek was door de jaren heen tot op de draad versleten en moest vervangen worden. Het bestuur vond de dames Schijns-Janssen en Janssen-Speetjens bereid om dit werk op zich te nemen. Een uitgebreid verslag van deze restauratie kunt u hier lezen.

Restauratie dennekar

In 2015 bleek het hoog tijd om de voorwielen van onze dennekar aan te spannen. In de loop der tijd waren de ijzeren banden rond de houten velg los komen te zitten. In twee etappes werden eerst de achterwielen, en vervolgens de voorwielen onder handen genomen. De oude, ijzeren band rondom het houten rad werd verwijderd, het houtwerk werd bijgewerkt, en vervolgens werd een nieuwe band erop gesmeed. De achterwielen werden hiervoor naar Antwerpen gebracht, waar een oude ambachtsman deze wielen voor ons restaureerde. Na hier goed opgelet te hebben, heeft het bestuur de voorwielen zelf aangepakt, met behulp van onze dorpssmid Rob Senden.

In 2021 was het vervolgens tijd om de twee 'bokken' te vervangen. De bokken zijn de V-vormige houtblokken waarin de stam van de den rust. Deze waren vanbinnen vermolmd na 30 jaar gebruik. Beide bokken werden vervangen, waarna in oktober 2021 de eerste den met de nieuwe aanwinst werd gehaald.